بای بای رمضان

اکثرا ماه رمضونای سال های پیش وقتی ماه 29 روز میشد کلی کیف می کردم که تموم شدخجالت ولی امسال همش دلم می خواست 30 روز تمام باشه. رمضون امسال رو خیلی دوست داشتم، با اینکه فکر نمی کردم با این اوضاع معده ام حتی بتونم یه روز رو هم روزه بگیرم ولی تا اینجا که همش رو روزه بودم و فقط همین امروز مونده تا تموم شه.

نمی دونم چرا ولی امسال زیاد دلم نمی خواد رمضون تموم شه... سحر دلم گرفته بود... یه جوری بودم نمی دونم چجوری!

/ 15 نظر / 37 بازدید
نمایش نظرات قبلی
گلشن

پس خودتونم نمیدونین!

گلشن

من هرسال هرچقدر هم اراده میکنم نهایت 12 13 روز روزه میگیرم[ناراحت]

باب اسفنجی

بچه ایم دیگه! بچه بچه حرف میزنیم بچه بچه رفتار میکنیم

گلشن

نه آقا رضا! تا نصفه عین شیییر میگیرم نصفه بعدی زهوارم در میره[نیشخند] باب با شما بیشتر راه میاد پیشنویس رو شما تهیه کنید بهتره[لبخند]

گلشن

[قهر]

گلشن

[خنده][خنده] خوب نمیشه که همش باب قهر کنه[شوخی]

گلشن

تو رو خدا آقا رضا میبینی چه ننه من غریبم بازی درمیاره!