بیا تا مونس هم، یار هم، غمخوار هم باشیم

بیا تا مونس هم، یار هــم ،غمخوار هم باشیم

انیس جان غم، فرسوده بیمار هم باشیم
 
شب آید، شمع هم گردیم و بهر یگدگر سوزیم

شود چون روز، دست و پای هم در کار هم باشیم


دوای هم، شفای هم، برای هم، فدای هم

دل هم، جان هم، جانان هم، دلدار هم باشیم
 
به هم یک تن شویم و یکدل و یکرنگ و یک پیشه

سری در کار هم آریم و دوش و بار هم باشیم

 

جدائی را نباشد زهره ای تا درمیان آید

به هم آریم سر، بر گرد هم، پرگار هم باشیم
 
حیات یکدگر باشیم و بهر یکدگر میریم

گهی خندان زهم گه خسته و افکار هم باشیم
 
بوقت هوشیاری عقل کل گردیم بهر هم

چو وقت مستی آید ساغر سرشار هم باشیم
 
شویم از نغمه سازی، عندلیب غم زدای هم

به رنگ و بوی یکدیگر شده، گلزار هم باشیم
 
به جمعیت پناه آریم از باد پریشانی

اگر غفلت کند آهنگ ما، هشیار هم باشیم
 
برای دیده بانی خواب را بر خویشتن بندیم

ز بهر پاسبانی دیده بیدار هم باشیم
 
جمال یکدگر گردیم و عیب یکدگر پوشیم

قبا و جبه و پیراهن و دستار هم باشیم
 
غم هم، شادی هم، دین هم، دنیای هم گردیم

بلای یکدگر را چاره و ناچار هم باشیم

 

بلا گردان هم گردیده، گرد یکدگر گردیم

شده قربان هم از جان و منت دار هم باشیم

 

یکی گردیم در گفتار و در کردار و در رفتار

زبان و دست و پا یک کرده، خدمتکار هم باشیم


نمی بینم بجز تو همدمی ای (فیض) در عالم

بیا دمساز هم گنجینه اسرار هم باشیم

 

فیض کاشانی

/ 2 نظر / 63 بازدید
مریم*

هیچ دانی نازنینم میتوانی،راحت اسرار سعادت را بدانی؟/ رمز خوشبختی انسان نیست جز این،مهربانی مهربانی مهربانی... [گل]

مریم*

تجلی مهربانی خدا باش... فقط عشق را جاری کن.... زیرا این چیزیست که تو هستی..... [گل]